Υποχρεώσεις Διαχειριστή

Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ή διαχειριστή

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2604/Β΄/ 22.12.2008 και το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει τους ανελκυστήρες:
 • 1

  Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους είναι υπεύθυνος για την ανάθεση της συντήρησης σε υπεύθυνο αδειούχο συντηρητή.

 • 2

  Να μεριμνά για την περιοδική επιθεώρηση του ανελκυστήρα, την αρχική πιστοποίησή του από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου για τους ανελκυστήρες που φέρουν παλαιά άδεια και τον περιοδικό επανέλεγχο του.

 • 3

  Να αναγγέλλει στον υπεύθυνο συντηρητή κάθε παρουσιαζόμενη ανωμαλία λειτουργίας.

 • 4

  *Να τηρεί αντίγραφο και να παρακολουθεί το φάκελο του ανελκυστήρα και να διατηρεί το βιβλιάριο συντήρησης, του οποίου είναι ο νόμιμος κάτοχος, θεωρημένο από την δημοτική αρχή που ανήκει η εγκατάσταση.

 • 5

  Να μεριμνά για την ύπαρξη και καλή λειτουργία της διάταξης ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης.

 • 6

  Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δεν μπορούν να αναθέτουν την επισκευή ή λοιπές εργασίες στον ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή.

* Εγκύκλιος για καταχώρηση ανελκυστήρων

g-download

 


[contact-form-7 id="10" title="Φόρμα επικοινωνίας 1"]