ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Πιστοποίηση νέων ανελκυστήρων και περιοδικός έλεγχος

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχων και πιστοποίησης ανελκυστήρων Tuv Hellas αναλαμβάνει την πιστοποίηση καινούργιων ανελκυστήρων, καθώς και τον περιοδικό έλεγχο  και πιστοποίηση των παλιών ανελκυστήρων.

Α) Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα από την εταιρεία μας ο πιστοποιημένος φορέας ελέγχου υποβάλλει τεχνική επιθεώρηση ασφαλής λειτουργίας και στη συνέχεια εκδίδει το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου. Στη συνέχεια μαζί με το πιστοποιητικό γίνεται σύσταση τεχνικού φακέλου και κατατίθεται στην εκάστοτε δημοτική αρχή και καταχωρείται στο μητρώο των ανελκυστήρων. Ο ανελκυστήρας αποκτά άδεια λειτουργίας και βιβλιάριο παρακολούθησης.

Β)  Στους ήδη εγκατεστημένους ανελκυστήρες  για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας πραγματοποιείται περιοδικός έλεγχος για την εξακρίβωση τυχόν ελλείψεων από την εγκατάσταση. Μετά την αποκατάσταση των ελλείψεων εκδίδεται πάλι πιστοποιητικό από τν εξουσιοδοτημένο φορέα και επαναλαμβάνεται η ανανέωση της άδειας λειτουργίας.

TUV_LOGO_LIFTS INSPECTION

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον έλεγχο ύπαρξης πιστοποιητικού στον ανελκυστήρα σας.

 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 αποτελεί επίσημη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους και όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να λειτουργούν με πιστοποιητικό σε ισχύ, τυχόν παράληψή της επιφέρει αυστηρές κυρώσεις, όπως χρηματικό πρόστιμο ή ακόμη και τη διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Όλοι οι ανελκυστήρες που έχουν πιστοποιηθεί, θα πρέπει να επανελέγχονται περιοδικά από Κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποίησης κάθε 1 έως 6 χρόνια ανάλογα με την χρήση του κτιρίου.

Για παλαιούς ανελκυστήρες που δεν έχουν στοιχεία νομιμότητας ή πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα

Οι ιδιοκτήτες / διαχειριστές υποχρεούνται να αναθέσουν και να περατώσουν τον έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους σε αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου σύμφωνα με το κάτωθι χρονοδιάγραμμα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Υφιστάμενοι ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας (χωρίς άδεια Λειτουργίας ή προέγκριση εγκατάστασης) 31/12/2012
Υφιστάμενοι ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους και γενικά σε κτίρια που εξυπηρετούν το ευρύ κοινό 30/06/2010
Υφιστάμενοι ανελκυστήρες με άδεια λειτουργίας ή προέγκριση, εγκατεστημένοι άνω των 30 ετών 31/12/2010
Υφιστάμενοι ανελκυστήρες με άδεια λειτουργίας ή προέγκριση, εγκατεστημένοι κάτω των 30 ετών 31/12/2011

 

Για ανελκυστήρες που έχουν στοιχεία νομιμότητας και έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα

Οι ιδιοκτήτες / διαχειριστές υποχρεούνται να επαναλαμβάνουν τον έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς στα παρακάτω χρονικά διαστήματα:

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΤΗ
Κατοικία Μέχρι 6 6 έτη
Κατοικία Περισσότερες
από 6
5 έτη
Επαγγελματική χρήση Μέχρι 6 4 έτη
Επαγγελματική χρήση ή
και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες
Περισσότερες
από 6
3 έτη
Ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους και γενικά σε κτίρια που
εξυπηρετούν το ευρύ κοινό
Ανεξαρτήτως
στάσεων
1 έτος

[contact-form-7 id="10" title="Φόρμα επικοινωνίας 1"]